Jeg har nettopp stiftet ett enpersonsforetak, i dette foretaket så skal vi fokusere på sikkerhet innen bedrifter.

Inntil videre, så vil jeg, Glenn Mesel begynne å hjelpe bedrifter med å øke sikkerheten inn til f.eks. serverrom, arkivrom, osv.

Jeg vil gjerne bli kontaktet på discorden her ved forespørsler. Eller så kan du kontakte meg på den emailen her.

Denne nettsiden er enda under utvikling, og kan ha tilfeldige, men stort sett små avbrudd, dette må beklages.